Skyddshem

Skyddshemmet är till för alla personer som har upplevt våld i nära relationer, eller hot om sådant våld. I skyddshemmet erbjuds professionellt stöd, rådgivning och vägledning i den akuta situationen.

Skyddshemmet hjälper till med att

  • bryta våldsspiralen
  • sköta de kriser och problem som våldet orsakat
  • ordna med läkarbesök
  • lämna in brottsanmälan
  • ansöka om besöksförbud
  • ordna bostadsfrågan

Länk

Skyddshem