Skötsel och underhåll av gatubelysning

För skötseln och underhållet av Sibbo kommuns gatubelysning ansvarar Nylands Nätbyggnad Ab. Fel, skador och brister som upptäcks i gatubelysningen ska meddelas direkt till serviceproducenten per e-post: katuvaloviat.sipoo@uvr.fi Kom ihåg att uppge kommun, gatuadress och typ av fel.

Kontaktuppgifter