Sibbo institut / Lärdomsvägens serviceställe och idrottsutrymme

Sibbo institutets Lärdomsvägens serviceställe och idrottsutrymme.

Besöksinformation

Lärdomsvägen 6, 01150 Söderkulla

Byggnad B (röd envåningsbyggnad på innergård)