Riksomfattande mål för områdesanvändningen

De riksomfattande målen för områdesanvändningen som statsrådet godkänt finns på Miljöförvaltningens webbplats.