Pörtö Line

Pörtö Line handhar förbindelsebåttrafiken i Sibbo skärgård. Förbindelsebåten M/S Sibbe trafikerar från hamnarna i Gumbostrand och Kalkstrand till bland annat Simsalö, Söderkullalandet, Stora Svedjeholmen, Komsalö och Norrkullalandet.

Länk

Pörtö Line