Pilke liikuntapäiväkoti Söderkulla

Pilke liikuntapäiväkoti Söderkulla är ett privat daghem i Södra Sibbo. Daghemmet är finskspråkigt och fungerar med servicesedel.

Daghemmets verksamhet upphör 30.7.2023. I samma utrymmen börjar kommunal verksamhet Taasjärven päiväkoti 31.7.2023.

Besöksinformation

Tasbyvägen 22, 01150 Söderkulla