Norlandia Talma

Norlandia Talma är ett privat daghem i norra Sibbo. Daghemmet är finskspråkigt och fungerar med servicesedel.

Daghemmets verksamhet upphör 30.7.2023. I samma utrymmen börjar kommunal verksamhet Talman päiväkoti 31.7.2023.

Besöksinformation

Satotalmavägen 21, 04240 Tallmo