Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Borgå

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har riksomfattande service. Du kan sköta ditt ärende på det serviceställe som passar dig bäst. Det finns små variationer i serviceutbudet mellan ställena.

Betjäningstider

Öppet tors och fre 9–12. Fler betjäningstider med tidsbokning. Vi rekommenderar att du bokar tid.

Besöksinformation

Biskopsgatan 34, 2. krs, 06100 BorgÅ