MBT 2019: Konsekvensbeskrivning

MBT 2019: Planen för markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen / Konsekvensbeskrivning