Maisa

Maisa är en elektronisk kommunikationskanal mellan medborgare och yrkesperson. Via Maisa kan du sköta dina social- och hälsovårdsärenden oberoende av tid och plats. Maisa har tagits i bruk inom social- och hälsovården i Vanda och en del av HUS verksamhetsenheter.

E-tjänst