Lekpark Segrisparken

Lekparkerna är till för kommuninvånarna. Utbudet av lekparkerna kompletteras av skolornas och daghemmens gårdar. Där kan man röra på sej samt leka då de inte är i skolornas eller daghemmens användning.

Besöksinformation

Kyrkängsvägen 27, 04130 Sibbo