Lekpark Präståkerparken

Lekparkerna är till för kommuninvånarna. Utbudet av lekparkerna kompletteras av skolornas och daghemmens gårdar. Där kan man röra på sej samt leka då de inte är i skolornas eller daghemmens användning.

Besöksinformation

Sankt Sigfridsvägen 11 c, 04130 Sibbo