Landsängens lekpark

Lekparkerna är till för kommuninvånarna. Utbudet av lekparkerna kompletteras av skolornas och daghemmens gårdar. Där kan man röra på sej samt leka då de inte är i skolornas eller daghemmens användning. Lekparkerna erbjuder möjlighet till barnens lekar.

Besöksinformation

Lärdomsvägen 6, 01150, SÖderkulla

Latitud

6686108.336

Longitud

407523.187