Konditionsbana: Klockarvägen startpunkt

Konditionsbana: Klockarvägen startpunkt

  • 1,6 km, 2 km eller 4 km friluftsväg med belysning
  • 6 km obelyst konditionsstig

Vänligen observera, att hundar måste hållas kopplade och att det är inte tillåtet att rida på friluftsvägar (Ordningslag 14§, 15§).

Besöksinformation

Klockarvägen 5, 04130, Sibbo

Latitud

6694891.384

Longitud

404168.013