Konditionsbana: Klockarvägen startpunkt

Konditionsbana: Klockarvägen startpunkt

  • 1,6 km, 2 km eller 4 km friluftsväg med belysning
  • 6 km obelyst konditionsstig

Vänligen observera, att hundar måste hållas kopplade och att det är inte tillåtet att rida på friluftsvägar (Ordningslag 14§, 15§).

Besöksinformation

Klockarvägen 5, 04130 Sibbo