Konditionsbana: Bybergsvägen startpunkt

Konditionsbana: Bybergsvägen startpunkt

  • Efter en kort sträcka längs konditionsstigen kan man välja mellan 2 km och 4 km konditionsbana
  • 6 km obelyst konditionsstig
  • Parkeringsplats

Vänligen observera, att hundar måste hållas kopplade och att det är inte tillåtet att rida på friluftvägar (Ordningslag 14§, 15§).

Besöksinformation

Bybergsvägen 12, 04130 Sibbo