Konditionsbana: Amiralsvägen startpunkt

Konditionsbana: Amiralsvägen startpunkt

  • Friluftsväg med belysning 3 km
  • Parkeringsplats

Vänligen observera, att hundar måste hållas kopplade och att det är inte tillåtet att rida på friluftsvägar (Ordningslag 14§, 15§).

Besöksinformation

Amiralsvägen 40, 01150 Söderkulla