Kirjastokino filmservice

Kirjastokino är en filmservice Helle-biblioteken erbjuder, där du kan se på filmer. Se på så många filmer du vill!

Förutom filmer finns det även dokumentärer och hobbyprogram.

Välj filmen du vill se.

Tryck på "Spela".

Välj "Helle-kirjastot" i rullgardinsmenyn.

Logga in med bibliotekskortets nummer och PIN-kod.

Se och njut!