Keuda / Sibbo Enter

Keuda är Mellersta Nylands ledande anordnare av yrkesutbildning för ungdomar och vuxna. Vi erbjuder utbildning inom alla yrkesutbildningsområden vid sammanlagt elva verksamhetsställen. Vi erbjuder också skräddarsydd utbildning för företag och samfund. Keuda verkar Sipoon lukio i samma byggnad, Sibbo Enter.