Ingman Solbacka

Ingmans före detta fabriksbyggnad i Massby. Byggnaden har sanerats i sin helhet och tagits i bruk som affärs- och idrottslokaler.

Byggnaden har förutom affärslokaler även bl.a. en simhall och lokaler för vävning. Sibbo instituts vävargrupp samlas vid vävstolarna.

Länk

Besöksinformation

Massbyvägen 101, 01150 Söderkulla