Helle-Biblio

Helle-Biblio är Helle-bibliotekens svenska e-bokssamling. Det finns också ljudböcker.

Det finns material för vuxna, unga och barn.

Logga in med bibliotekskortets nummer och PIN-kod. Ladda ner Biblio-appen till din smartenhet. Bibliotekets personal hjälper dig gärna med att ta servicen i bruk.

E-tjänst