Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen är tillgänglig alla dagar dygnet runt. Centralen besvarar frågor gällande vård av akuta förgiftningar samt svarar på förfrågningar i förebyggande syfte.

Centralen betjänar både hälsovården och allmänheten. Dessutom fungerar centralen som informationskälla för media och myndigheter på vardagarna under tjänstetid.

Giftinformationscentralen kan inte ge allmän läkemedels- eller livsmedelsrådgivning eller rådgivning kring behandling av sjukdomar, allergier eller förgiftningar hos djur.​​​​​​​​​​​​​​​​ På centralen vårdas inte patienter och giftanalyser utförs inte.