Meddelande om trasigt gatubelysning

Som serviceproducent fungerar Nylands Nätbyggnad Ab. Fel och störningar som upptäcks i gatubelysningen meddelas:

per e-post: katuvaloviat.sipoo@uvr.fi, Obs! Kom ihåg att meddela kommun, gatuadress och typ av fel.

Felanmälningarna överförs till serviceproducentens åtgärdslista och felen åtgärdas i angelägenhetsordning eller i samband med nästa servicerunda.