FPA: för vilka utgifter kan man få grundläggande utkomststöd?

För vilka utgifter kan man få grundläggande utkomststöd?