Fjärrlånsblankett för kunder

En fjärrlånebeställning är bindande.

För alla levererade beställningar debiteras en beställningsavgift på minst 4 €. Expedierade lån kan avhämtas från huvudbiblioteket, Söderkulla bibliotek eller bokbussen. Avhämtningsstället ska meddelas vid beställningen. Avgiften betalas i samband med utlåningen.