Filmtjänsten Viddla

Viddla är Helle-bibliotekens filmtjänst som du kan använda var och när som helst.

Logga in med bibliotekskortets nummer och PIN-kod.

Välj filmen som du vill se. Du kan se på högst 4 filmer per månad.

Osb! Du kan se på ett begränsat antal filmer per månad. Då du låneantalet är slut kan du se på fler filmer först då månaden gått ut.