Fågelsvängens lekpark

Lekparkerna är till för kommuninvånarna. Utbudet av lekparkerna kompletteras av skolornas och daghemmens gårdar. Där kan man röra på sej samt leka då de inte är i skolornas eller daghemmens användning. Lekparkerna erbjuder möjlighet till barnens lekar.

Besöksinformation

Fågelsvängen 2, 01150, SÖderkulla

Latitud

6683826.897

Longitud

408349.679