Elevupptagningsområden

Sibbo kommuns karttjänst över de svenskspråkiga elevernas elevupptagningsområden.

Ni kan skriva er hemadress i tjänsten och se er närskola.