Byggnadsordning, i kraft varande 2020, kompletterad med sidobostad

Förslag av byggnadsordning