Borgå miljöhälsovårdens webbsida

Sidan innehåller bland annat kontaktuppgifter till miljöhälsovården samt information om livsmedelstillsyn, hushållsvatten, badvatten, hälsosam inomhusmiljö, tillstånd och anmälningar.