Bokbussens hållplats: Västerskogin päiväkoti

Bokbussen stannar vid Västerskogin päiväkoti och Skogsbackens daghem en gång i månaden under läsåret. Vi står på parkeringsplatsen mellan daghemmen.

Besöksinformation

Vesterängsvägen 20, 01120 Västerskog