Bokbussens hållplats: Salpar skola och förskola

Bokbussen stannar vid Salpar skola varannan vecka under läsåret. Vi står på parkeringsplatsen, bredvid byggnaden.

Besöksinformation

Salparvägen 11, 01180 Kalkstrand