Biljetter och priser i kollektivtrafiken (HRT)

Se biljetter och priser i kollektivtrafiken på HRT:s webbplats.

HRT-området delas in i fyra zoner som är namngivna med bokstäverna A, B, C och D med början från Helsingfors centrum. Biljettpriserna baserar sig på resans längd dvs. på avståndet från Helsingfors centrum.