Anslutningsparkeringsplatser

Nuvarande och planerade anslutningsparkeringsplatser i Sibbo kommun. Utredningen är gjord i november 2018.