Anmälan om yrkesmässig avfallsinsamling till avfallshanteringsregistret

Blanketten används för uppgörande av en anmälan till den kommunala miljövårdsmyndighet för anteckning av yrkesmässig avfallsinsamling i avfallshanteringsregistret.

I samma anmälan kan ingå uppgifter om alla mottagningsplatser för avfall i kommunen som hör till insamling som ordnas av samma verksamhetsutövare.

Leveransuppgifter för blanketten

Kommunala miljövårdsmyndighet.