Anmälan om att person är i behov av intressebevakare

Med blanketten kan du anmäla att en person uppenbarligen är i behov av intressebevakare.

Leveransuppgifter för blanketten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
PL 1001
02151 ESBO