Ändring och utbyggnad av skolcentralköket

I början av sommaren 2020 inleddes projektet med att ändra och bygga ut centralköket vid skolcentret i Nickby, Sibbo (Wessmanhuset, Stora Byvägen 8). I samband med projektet byggs ett kök som fungerar enligt Cook & Chill-principen, ventilationsmaskinrummet i köket höjs, ett nytt diskrum byggs, den gamla kalla lastningsplatsen ändras om till en varm lastningsplats och andra interna ändringar görs i lokalen. Även takformen i kopplingslänken som finns mellan den gamla matsalen och köket ska ändras.

Varför inleddes ändringsarbetet?

Kommunstyrelsen i Sibbo beslutade i juni 2015 (132 §) att centralköken i Sibbo kommun övergår till Cook & Chill-principen. Det första skedet färdigställdes år 2016 och sommaren 2017 inleddes det andra skedet av planeringen av köksnätet. I detta skede började man planera åtgärderna för att ändra skolcentralköket till ett Cook & Chill-kök. I det andra skedet ändrades också utrymmena och utrustningen i serviceköken i norra och mellersta Sibbo (10 st.) så att de kan värma upp och dela ut mat från Cook & Chill-köken.När skolcentralköket i Wessmanhuset är färdigt fungerar det som tillredningskök för Nickby Hjärta, Sipoonlahden koulu och Wessmanhuset. I anslutning till centralköket finns också ett uppvärmningskök i Wessmanhuset.

Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun fungerar som byggherre för projektet och projektets huvudentreprenör är Rakennusliike V. Mättölä Oy. Övriga samarbetspartner är bland annat Arkkitehtitoimisto A. Huittinen Oy som svarar för arkitektplaneringen och Design Lime Oy som planerar yrkeskök.

Byggarbetet ska vara färdigt och mottaget, och myndigheternas inspektioner ska vara godkänt genomförda senast 30.09.2021.

Skoleleverna ska undvika byggarbetsplatse

Skoltaxina trafikerar i närheten av byggarbetsplatsen speciellt på morgonen och eftermiddagen. Under skoldagen använder eleverna dock inte gångvägarna som finns på den sidan av byggnaden som renoveras. Eleverna har även fått anvisningar om att använda andra ingångar till skolan.

 

Mer information:

Rainer Långsjö (kontakter angående tekniska ärenden) Byggingenjör rainer.langsjo (at) sibbo.fi Sibbo kommun

Marianne Putus (kontakter angående lokalanvändningen) Kostservicechef marianne.putus (at) sibbo.fi Sibbo kommun

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!