N63 Kyrkoby begravningsplats

Detaljplaneändring

Planändringsområdet ligger i Nickby, i det historiska landskapet i Sibbo sock­encentrum, mellan Stora Byvägen, Brobölevägen, Nickbyvägen och Södra Skolvägen. Avsikten med planarbetet är att utarbeta en detaljplaneändring som möjliggör utvidgning av området för begravningsplatsen så att den mot­svarar områdets utvecklingsbehov. I samband med ändringen av detaljpla­nen kommer byggrätten för begrav­ningsplatsområdet att granskas så att det möjliggör byggande av en ny servicebyggnad.

Vad händer nu

Startskedet

Kungörelse

Detaljplanförändringen kungjordes anhängig 25.4.2024.
Program för deltagande och bedömning (pdf)

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, fanns framlagt under tiden 25.4–24.5.2024 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2).  Man kan fortfarande bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats: www.sibbo.fi.

 

Kontaktperson

planläggare Jaakko Heikkilä
tfn. 040 195 4915
e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi