Interkommunalt samarbete

Sibbo kommun är medlem/delägare i följande organisationer:

Övrigt samarbete

Sibbo kommun samarbetar aktivt med KUUMA-kommunerna, www.kuuma.fi. Samarbetet berör markanvändning, miljö, boende, vatten- och avloppsfrågor, gator och fastigheter. Även personal-, utbildnings- och transportärenden utgör samarbetsområden.

De ledande förtroendevalda och kommundirektörerna från kommunerna i huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla) och KUUMA-kommunerna (Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby och Träskända samt Sibbo, Kyrkslätt, Vichtis och Hyvinge) håller årligen 2-3 gemensamma möten om markanvändning, boende och trafik. Se www.helsingforsregionen.fi.

Sibbo kommun idkar samarbete med HRM Helsingforsregionens miljötjänster – HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut www.hsy.fi.

Östra Nylands välfärdsområde kommer att ordna social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendets tjänster i östra Nyland från och med år 2023, https://ostranyland.fi