Nyckeltal

Kommunens storlek

Landareal 340 km²
Sjövattenområde 3 km²
Havsvattenområde 356 km²
Folktäthet 65 personer/km²

Statistikbroschyrer

Statistikbroschyren Sibbo i Siffror 2021: Broschyren
Statistikbroschyren Sibbo i Siffror 2020: Broschyren
Statistikbroschyren Sibbo i Siffror 2019: Broschyren

Befolkning

Folkmängden inom delområdena 31.12.2021: Tabell
Folkmängden inom delområdena 31.12.2020: Tabell
Folkmängden inom delområdena 31.12.2019: Tabell

Statistikkarta

År 2021 växte befolkningen i Sibbo från 21 687 personer till 22 190 personer (+ 2,3 %). Antalet finskspråkiga var 14 357 (64,7 %), svenskspråkiga 6 471 (29,2 %) och övriga 1 362 (6,1 %). Det fanns 11 134 män och 11 056 kvinnor.

År 2021 föddes 211 personer och dog 192 personer i Sibbo. År 2020 flyttade till kommunen 2 048 personer och bort flyttade 1 559 personer.

Källor:
Statistikcentralen, www.tilastokeskus.fi
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV), https://dvv.fi/sv/myndigheten-for-digitalisering-och-befolkningsdata

Arbetskraft och arbetsplatser

I Sibbo fanns 6 869 arbetsplatser 31.12.2020. Till arbetskraften hörde 11 390 personer (10 264 yrkesverksamma och 1 126 arbetslösa). Självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser uppgick till 66,9 %.

Källa:
Statistikcentralen, www.tilastokeskus.fi

Antalet arbetslösa i Sibbo uppgick till 711 personer, arbetslöshetsgraden till 6,2 % i augusti 2022.

Källa:
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland – Sysselsättningsöversikter