Nyckeltal

Kommunens storlek

Landareal 340 km²
Sjövattenområde 3 km²
Havsvattenområde 356 km²
Folktäthet 65 personer/km²

Statistikbroschyrer

Statistikbroschyren Sibbo i Siffror 2020: Broschyren
Statistikbroschyren Sibbo i Siffror 2019: Broschyren
Statistikbroschyren Sibbo i Siffror 2018: Broschyren

Befolkning

Folkmängden inom delområdena 31.12.2020: Tabell
Folkmängden inom delområdena 31.12.2019: Tabell
Folkmängden inom delområdena 31.12.2018: Tabell

Statistikkarta

År 2021 växte befolkningen i Sibbo från 21 687 personer till 22 190 personer (+ 2,3 %). Antalet finskspråkiga var 14 357 (64,7 %), svenskspråkiga 6 471 (29,2 %) och övriga 1 362 (6,1 %). Det fanns 11 134 män och 11 056 kvinnor.

År 2020 föddes 180 personer och dog 172 personer i Sibbo. År 2020 flyttade till kommunen 1 974 personer och bort flyttade 1 465 personer.

Källor:
Statistikcentralen, www.tilastokeskus.fi
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV), https://dvv.fi/sv/myndigheten-for-digitalisering-och-befolkningsdata

Arbetskraft och arbetsplatser

I Sibbo fanns 6 994 arbetsplatser 31.12.2019. Till arbetskraften hörde 10 988 personer (10 331 yrkesverksamma och 657 arbetslösa). Självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser uppgick till 67,7 %.

Källa:
Statistikcentralen, www.tilastokeskus.fi

Antalet arbetslösa i Sibbo uppgick till 801 personer, arbetslöshetsgraden till 7,3 % i februari 2022.

Källa:
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland – Sysselsättningsöversikter

Tilläggsinformation:
Specialplanerare
Rita Lönnroth
+358509113058
rita.lonnroth@sibbo.fi