Webbplatsen för Östra Nylands välfärdsområde har öppnats

Östra Nylands välfärdsområde tar ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänster i Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo den 1 januari 2023. Välfärdsområdets högsta beslutande organ, välfärdsområdesfullmäktige, väljs genom val i januari 2022.

På den nya webbplatsen informerar Östra Nylands välfärdsområdes temporära beredningsorgan om aktuella ärenden som står under behandling. På webbplatsen publiceras bl.a. nyheter, föredragningslistor och protokoll på finska och svenska. På webbplatsen finns också information om välfärdsområdesvalet, välfärdsområdets förvaltning och utvecklingsprojekt.

– Välfärdsområdets temporära beredningsorgan inledde sitt arbete i slutet av augusti och nu har vi öppnat webbplatsen och kanaler i social media. Webbplatsen kompletteras och uppdateras till exempel i samband med beredningsorganets möten, säger Ann-Sofie Silvennoinen, ordförande för Östra Nylands välfärdsområdes temporära beredningsorgan.

Länkar till webbplatsen:

itauusimaa.fi

ostranyland.fi

Länkar till sociala medier:

Twitter

Facebook

LinkedIn

YouTube

 

Senast uppdaterad 07.10.2021