Walkers-bussen besöker Sibbo tre gånger i maj

Under de två första besöken, onsdag 10.5 kl. 18–21 och lördag 13.5 kl. 18–22, är bussen reserverad endast för ungdomar. Vi diskuterar med de unga om Sibbo, deras fritid, vad de saknar i Sibbo och vad de önskar av de vuxna.

Under det tredje besöket, lördag 16.5. kl. 18–20, ordnas en invånarkväll dit alla Sibbobor är välkomna. Tanken med kvällen är att genom diskussion öppna upp ungdomarnas och de vuxnas perspektiv och föra fram åsikter i en god anda.

Det serveras något smått och gott under alla besök. Bussen står parkerad i Nickby centrum vid Norra Skolvägen 1 varje gång. Vi ser fram emot ett aktivt deltagande.

Arrangörer: Sibbo kommuns ungdomstjänster och Stationens Barn rf

Mer information om Walkers-verksamheten: https://walkers.fi/ (på finska)

 

En affisch om Walkers-bussen i Sibbo.

Senast uppdaterad 02.05.2023