Ville Mäkikoskelas konstverk Ajasta I/II i Ådalen i Sibbo

”Ajasta I/II är ett konstverk i två delar som behandlar tidens gång samt minsta lilla rörelse mellan det förflutna och evigheten. Konstverket för tankarna till framtiden men också långt tillbaka till det förgångna, till de mänskliga spår från stenåldern som hittats på just denna plats. Den för tankarna till den av människan strukturerade naturen.” Berättar bildhuggare Ville Mäkikoskela.

Skulpturerna är placerade både i mitten av Kompassplatsen och utanför stenläggningen. Det handlar om ett verk i två delar som är gjorda av runda, slipade naturstenar. Ajasta I består av en stenlagd cirkel och Ajasta II av en rundaktig natursten.

Parkens mittpunkt

Kommunens trädgårdsmästare Kari Ojamies önskar att konstverket skapar en mittpunkt för Östanåparkens område.

”Konstverken formar en värdig och traditionell estrad med utsikt ända från Festsalen till Sibbo å och höjer på parkens värde. Ville Mäkikoskelas verk skapar en mittpunkt för parken med dess egen lilla öppning.

Ville Mäkikoskelas markomfamnande verk bildar tillsammans med Stefan Lindfors skulptur som strävar mot skyn en tankeväckande helhet som ytterligare förstärks genom ljussättningen. De fina med konstverken är att de båda är så olika men passar ändå ihop så väl, kompletterar varandra helt enkelt. ” Säger Ojamies.

Ville Mäkikoskelas konstverk Ajasta I/II. Det handlar om ett verk i två delar som är gjorda av runda, slipade naturstenar. Ajasta II består av en rundaktig natursten.

En del av Nickby Konstprogram

Skulpturen är förverkligad enligt Nickby Konstprogram, vars mål är att skapa bra praxis och finansieringsmodeller för konstprojekt då man utvecklar ett område. Kommunens konstarbetsgrupp har i huvudsak med sin egen sakkunskap svarat för planerningen och förverkligande av de godkända konstprojekten.

Konstverket har förverkligats med hjälp av medel för byggandet av infrastrukturen på området samt via konstprogrammets financieringsmodell.

Genom att ta en kort promenad mot Ådalen från Nybrovägen invid Festsalen kommer man åt att njuta av Ajasta I/II.

Här är ett videoklipp av konstverket.

Senast uppdaterad 05.07.2022