Vill du påverka hur Sibbo ser ut år 2050?

Delta i beredningen av Generalplan för Sibbo 2050 och bjuda in vår popup-turné på besök i månadsskiftet augusti–september! Popup-besöket kan ordnas till exempel i samband med ett evenemang, i ett byahus eller i en skola. Vi kan sätta upp presentationspunkten utomhus eller inomhus. Besöken ordnas på vardagar.

Avsikten med popup-besöket är att presentera generalplanens strukturmodeller och diskutera dem med kommuninvånare och förbipasserande. På så sett får deltagarna påverka utarbetandet av Generalplan för Sibbo 2050.

Föreslå ett evenemang eller en plats som skulle passa för besöket genom att kontakta generalplaneraren Jani Arponen (jani.arponen(at)sibbo.fi) senast den 6 augusti.

Läs mer om beredningen av Generalplan för Sibbo 2050 på adressen: www.sipoo.fi/sv/generalplan

Senast uppdaterad 24.07.2023