Vi testar i Sibbo nytt sätt att markera var bussen stannar

Testområdet är Immersbyvägen i södra Sibbo som leder från Massbyvägen till den Nya Borgåvägen. Hållplatserna på Immersbyvägen är inte utformade som fickhållplatser vid vägen och sådana busshållplatser är inte heller enkla att bygga på grund av höjder och kurvor på vägen. För närvarande trafikerar busslinje 994 Söderkulla – Gumbostrand vägen och den största användargruppen är skolelever. Därför är det viktigt att platser där bussen stannar är trygga och väl markerade.

Syftet med försöket är att identifiera och komma överens om vilka är de säkraste platserna för bussen att stanna. Vi får också respons om hur de nya markeringarna fungerar i olika årstider och i olika miljöer och om det lönar sig att utvidga de nya markeringarna till det övriga HRT-området. Samtidigt flyttas några hållplatser till nya lägen. Linjen får också två nya hållplatser.

Efter förändringen stannar bussarna endast vid de markerade platserna. Därför är det viktigt att berätta eleverna var de nya stopplatserna ligger och hur man använder dem. Försöket är en del av helheten för att förebygga eventuella trafikrisker. Du kan ge respons om försöket via HRT:s responsblankett på adressen HSL.fi/respons.

Fakta

  • Stopplatserna är huvudsakligen sådana platser som inte är markerade med en hållplatsskylt.
  • Busshållplatserna har vanligtvis en hållplatsskylt när platsen fyller lagens krav.
  • Det finns sammanlagt 500 stopplatser dvs. omarkerade hållplatser i HRT-området. Cirka hälften av dem ligger i Sibbo, Kyrkslätt och Tusby. Resten av dessa hållplatser används av Helsingfors närbussar.

Så här använder du hållplatsen

  • Vänta bussen vid den markerade platsen eftersom bussen stannar endast vid dem.
  • Visa tydligt att du vill stiga på bussen t.ex. med hand, reflex eller mobilens ljus.
  • Gå lugnt till bussen.

När du kliver av bussen

  • Vänta tills bussen har lämnat hållplatsen innan du går över vägen.
  • Det är farligt att gå framför eller bakom bussen eftersom du inte ser bilar som passerar bussen.

Senast uppdaterad 05.07.2022