Verksamhetsstödet på 2 000 euro beviljades till 190 ensamföretagare i Sibbo

Arbets- och näringsministeriet införde i april 2020 ett verksamhetsstöd riktat till ensamföretagare. Stödet till ett belopp på 2 000 euro hade som syfte att minska coronakrisens negativa effekter. Kommunerna fick som uppdrag att behandla ansökningarna och bevilja stödet. Ansökningstiden tog slut 30.9.2020. Sibbo kommuns stöd behandlades i samarbete med Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Keuke.

Näringschefen Elina Duréault berättar att 84 procent av sökarna fick stöd.

-Behandlingstiden var en intensiv period, men jag är mycket glad över att vi kunde stödja 190 Sibboföretagare vars verksamhet lidit av coronapandemin, säger Duréault.

De ansökan som avslogs uppfyllde inte kraven för att bevilja stödet. Ett nekande beslut berodde oftast på att företagsverksamheten till exempel inte bedömdes ha varit lönsamt ens innan coronapandemin, eller att den sökande inte var företagare på heltid. För en del av företagen hade affärsverksamheten eller faktureringen inte minskat med 30 procent, vilket var en förutsättning för stödet.

Större företag har under coronakrisen fått stöd av Business Finland och NTM-centralerna. Business Finland beviljade stöd till 49 Sibboföretag. NTM-centralen delade ut stöd till 84 Sibboföretag.

Senast uppdaterad 05.07.2022