Vårterminens Hobari-kurser i Sibbo publiceras den 4 december

Hobari-verksamheten är öppen och gratis för alla barn i grundskolan.  Hobbyer erbjuds inom olika områden från idrott till konst och från matlagning till kodning.

Hobbyer ordnas i huvudsak en gång per vecka på förmiddagar, och hobbygrupperna fortsätter hela terminen. Du kan anmäla dig till vilken grupp som helst, inte bara till den verksamhet som ordnas i din skola.

Sibbo institut ansvarar för ordnandet av Hobari-kurser. Om du vill ge respons eller har frågor om Hobari-verksamheten, kontakta oss per e-post på adressen hobarisipoo@sibbo.fi.

 

Senast uppdaterad 28.11.2023