Vänligen använd ansiktsmask också vid utomhusevenemang

-Antalet smittfall har ökat kraftigt under de senaste dagarna såväl i Sibbo som i hela landet. Den här utvecklingen väcker oro, fastän allt fler redan har blivit vaccinerade och på så sätt har skydd mot en allvarlig variant av sjukdomen. Vi vill påminna alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest, också när symptomen endast är lindriga. Just nu finns det inga långa köer till coronatest i Sibbo. När smittan upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att bryta eventuella smittkedjor, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Coronabegränsningarna gällande publikevenemang har skärpts. Inomhusevenemang för över 10 personer får ordnas enbart när det är möjligt att iaktta säkerhetsavstånden mellan deltagarna. Vid utomhusevenemang är det maximala antalet deltagare 50 personer. Utomhusevenemang för över 50 personer får ordnas enbart om deltagarna har möjlighet att undvika fysisk kontakt. Därtill gäller rekommendationen om att använda ansiktsmasker nu också publikevenemang som ordnas utomhus. Det rekommenderas starkt att alla som fyllt 12 år använder ansiktsmask vid utomhusevenemang.

Distansarbete rekommenderas tillämpas i stor utsträckning. Det rekommenderas också att anställda använder ansiktsmasker om de arbetar i en lokal tillsammans med andra personer. Skolarbetet i Sibbo börjar nästa vecka som närundervisning. För tillfället införs inga förändringar i de begränsningar och rekommendationer som gäller hobbyverksamhet i kommunens lokaler.

-Vi följer hela tiden noggrant med epidemiläget och de nationella och regionala begränsningarna och riktlinjerna. Kommunens begränsningar och rekommendationer uppdateras enligt behov, säger Grannas.

Vaccination av 12–15-åringar som inte hör till riskgrupper inleds nästa vecka

Coronavaccinationerna i Sibbo fortskrider väl. I Sibbo har 66,2 procent av invånarna fått den första vaccinationsdosen och 34,3 procent har fått den andra dosen. De flesta äldre och personer som hör till riskgrupperna har redan hunnit få båda vaccinationsdoserna.

Alla som fyllt 16 år och äldre står nu i vaccinationstur, så som också 12–15-åringar som hör till en riskgrupp.

-Vi uppmuntrar alla som står i vaccinationstur och inte har reserverat en tid för vaccinationen ännu att göra det. Alternativt kan man också besöka en walk-in-vaccinationstillställning för att få sin första vaccindos. I Sibbo är det också möjligt att tidigarelägga sin tid för boostervaccination. Förutsättningen är att man har fått den första dosen för minst 8 veckor sedan och att det finns lediga tider, säger Grannas.

Sibbo förbereder sig som bäst för att inleda vaccinationen av 12–15-åringar som inte hör till riskgrupperna. Enligt preliminära uppgifter kan vaccinationen av denna grupp börja i slutet av nästa vecka. Målet är att åldersgruppen vaccineras såväl inom skolhälsovården som på de allmänna vaccinationspunkterna. Kommunen publicerar ett mer detaljerat meddelande genast när den exakta tidpunkten och praxisen gällande vaccinationerna för 12–15-åringar som inte hör till riskgrupperna har preciserats.

 

Senast uppdaterad 06.08.2021