Välkommen till delaktighetsforumet i mars

Syftet med delaktighetsforumet är att fortsätta arbetet med delaktighetsplanen för välfärdsområdet i samarbete med Östra Nylands kommuninvånare, aktörer inom den tredje sektorn och beslutsfattare. Att utarbeta en delaktighetsplan hör till välfärdsområdets temporära beredningsorgans uppgifter. För att ta fram en plan som på det bästa möjliga sättet betjänar alla parter utarbetas den tillsammans direkt från början.

Anmälan

Anmäl dig till delaktighetsforumet med blanketten senast den 3 mars 2022 kl. 12. Evenemanget hålls på Teams och en deltagarlänk till mötet skickas i förväg till alla som anmält sig.

Preliminärt program

  • Sammanfattning av det första delaktighetsforumet
  • Delaktighetsplanens arbetsversion och kommentarer som fåtts på den
  • Mål, utvärdering och uppföljning
  • Fortsatt plan

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

 

Senast uppdaterad 23.02.2022