Vad tyckte du om parklunchen? – Ge respons genom att svara på enkäten

Enkäten är öppen fram till söndag 5.9.2021. Enkätsvaren kommer vi att utnyttja vid planering och utveckling av parklunchen för nästa sommar.

Gratis parklunch serverades under skolornas sommarlov 7.6–6.8.2021 vid Tasträsk bystuga i Söderkulla och vid Banstugan i Nickby. Alla Sibbobarn och -unga under 17 år erbjöds en gratis lunch på vardagar mellan klockan 11.30-12.

-Mätt i antalet deltagare kan vi konstatera att parklunchen var populärare än vi ens kunde ana. Sammanlagt 3 537 hungriga munnar matades under sommaren. Nu vill vi höra vad invånarna önskar och utveckla parklunchen så att den motsvarar önskemålen ännu bättre nästa sommar, berättar chefen för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja.

Senast uppdaterad 18.08.2021