Utarbetandet av den nya generalplanen för Sibbo inleds: Hurdan är ditt Sibbo 2050?

Den nya generalplanen utarbetas som en plan med rättsverkan och den ersätter den gällande generalplanen för Sibbo 2025.

Information om utgångspunkterna för generalplanen och om förfarandet för deltagande och växelverkan hittar du på generalplanens webbsidor, adress www.sipoo.fi/sv/generalplan. Under planeringens gång kommer vi att presentera generalplanen med tillhörande material vid olika informations- och workshopevenemang. Vi informerar om dessa händelser separat.

Du kan ta del av programmet för deltagande och bedömning på generalplanens webbsida www.sipoo.fi/sv/generalplan samt vid kundbetjäningen SibboInfo i Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider 15.12.2022-15.1.2023.

Delta och påverka målsättningen för den nya generalplanen!

Nu bjuder vi in alla invånare och andra intressentgrupper att delta i målsättningen för generalplanen genom en webbenkät, där vi kartlägger synen på Sibbos styrkor och utvecklingsmål. Besvara enkäten på adressen mpt.link/sibbo2050 och berätta hur just Ditt Sibbo ser ut år 2050.

Enkäten är öppen 15.12.2022-15.1.2023. Om du vill kan du också besvara enkäten vid SibboInfo i Nickby 21.12.2022 kl. 10-11.30 och vid SibboInfo i Söderkulla 4.1.2023 kl.10-11.30. Vi kommer då att vara där för att hjälpa till att svara på enkäten.

 

Senast uppdaterad 15.12.2022